Slovenský rybársky zväz na výstavisku Agrokomplex

Počas leta v dňoch medzi 16. – 19. augustom 2018 Slovenský rybársky zväz prezentoval svoju činnosť na 45. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. V tomto roku to bolo na dvoch stanoviskách. Pán tajomník Ing. Ľuboš Javor spolu s prezidentom RSDr. Rudolfom Borošom, a so sekretárom Rudolfom Schwarzom, s dobrovoľníčkou pri predaji reklamných predmetov Bc. Zuzkou Javorovou, s odbornými zamestnancami Ing. Tiborom Krajčom, PhD., Richardom Štenclom a Marekom Horčičkom, predstavovali rôzne oblasti činností zväzu v interiéri pavilónu M2. Vonkajšie stanovisko bolo v blízkosti bývalého štrkoviska, ktoré je súčasťou areálu výstaviska. Tam si s asistenciou referenta pre prácu s deťmi a mládežou, a brigádnikov Veroniky Špánikovej, Dominiky Papučíkovej a Otakara Urbánka, mohli deti vyskúšať dve disciplíny rybolovnej techniky záťaž presnosť a záťaž terč na trávniku. Zároveň mali príležitosť vyskúšať si rybolov na bič. Vynikajúco zarybnený revír bol magnetom pre desiatky a možno aj vyše sto mladých rybárov aj nerybárov. Takýto prvý kontakt s rybolovom môže byť silným impulzom pre vznik celoživotného záujmu o rybárstvo a prírodu. Za takúto možnosť sprístupnenia rybolovu pre širokú verejnosť patrí poďakovanie vedeniu výstaviska Agrokomplex.

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou


 Galéria

[wds id=“8″]