Slovenský rybársky zväz nadobúda rybničnú sústavu v Hrhove

Možnosťou kúpy Hrhovských rybníkov a Turnianskeho rybníka sa prvý krát zaoberala Rada
Slovenského rybárskeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 12. novembra 2022. Odvtedy pre-
behlo viacero rokovaní medzi predávajúcimi a zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu.

Viac sa dočítate v priloženom príspevku.

Prílohy:

Príloha