Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 20.2.2021 nás opustil vo veku 56 rokov člen Rady Slovenského rybárskeho zväzu a tajomník SRZ MO Stará Turá, pán Jozef RADENA.

Česť jeho pamiatke.