Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 20.2.2023 nás opustil vo veku 93 rokov dlhoročný funkcionár odboru športovej činnosti a vedúci komisie rozhodcov SRZ, Ing. Milan Procházka.