Spomienka na leto vo Vodňanoch

Zlatá udica – Zlatý blyskáč 2019
Vodňany

 

Spolupráca odboru mládeže Českého rybárskeho zväzu (ČRS) s referentom pre prácu s deťmi a mládežou a vedúcimi detských rybárskych krúžkov Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) priniesla výsledok v podobe znovuzrodenia medzinárodného kola dvoch celonárodných vedomostno-praktických súťaží pre deti v rybárskych krúžkoch. Po vyše 20 ročnej prestávke sa v dňoch od 23. do 25. augusta v areáli Strednej rybárskej školy Vodňany stretli 4 súťažné družstvá spolu 23 pretekárov aby si zmerali sily v disciplínach spoznávanie rýb, lov rýb udicou na plávanú a rybolovná technika. Pravidlá súťaže boli konsenzom pravidiel obidvoch súťaží. Štruktúra súťaže bola jedným z výsledkov prvého československého stretnutia vedúcich krúžkov v Žiline, ktoré sa konalo 18. až 20. januára tohto roka.

Význam a vysokú úroveň organizovaného podujatia potvrdila prítomnosť najvyšších predstaviteľov ČRS. Čestnými hosťami boli predseda ČRS PhDr. Mgr. Karel Mach MSc.,MBA, bývalý konateľ Rady ČRS Ing. Jan Štípek, vedúci odboru mládeže Rady ČRS Jiří Marek a referent Oddelenia športu a mládeže sekretariátu Rady ČRS Petra Hnízdilová. Strednú rybársku školu vo Vodňanoch reprezentovali riaditeľ školy Ing. Karel Dubský a Ing. Jiří Macar.

Hladký priebeh súťaže organizačne zabezpečoval skúsený a zohratý tím miestnej organizácie Písek na čele s riaditeľom súťaže Jiřím Marekom ml. Úlohy hlavného rozhodcu sa zhostil Vlastimil Lechnýř. Spoznávanie rýb bolo v réžii Josefa Mareša a Jana Maternu. LRU plávaná a vyhodnocovanie súťaže zabezpečoval František Housa ml.,a rybolovnú techniku Jiří Marek.

Každé družstvo bolo zložené z 5 detí do 15 rokov pričom aspoň jedno muselo byť dievča a jedného zástupcu mládeže do 18 rokov. Súčasťou družstva bol aj dospelý vedúci družstva s dvomi trénermi. Českú republiku reprezentovali družstvá Západočeského územného zväzu a Územného zväzu pre Severnú Moravu a Sliezsko, ktoré obsadili na celonárodnom kole 1. a 2. miesto. Dve deväťčlenné družstvá zo Slovenska boli zložené z družstiev, ktoré získali na Zlatom blyskáči v Spišskej Starej Vsi najlepšie umiestnenia. Slovenskú republiku reprezentovali deti, mládež, tréneri a vedúci z MsO SRZ Banská Bystrica, MO SRZ Stará Ľubovňa, MO SRZ Trstená a MO SRZ Kysucké Nové Mesto.
Skúsený organizačný tím pripravil pre deti oboch krajín veľmi zaujímavý program. Spoznávanie živých exemplárov rýb odlovených tesne pred súťažou v pripravených akváriách bolo náročnou skúškou pre všetky družstvá. Niektoré ulovené ryby neboli v takom štádiu rastu, s ktorým sa deti bežne stretávajú v atlasoch alebo pri rybolove. Často bolo veľmi náročné správne identifikovať konkrétny druh. Z hľadiska praxe je to pravdepodobne najlepší spôsob ako overiť do akej miery dokážu deti správne rozpoznať identifikačné znaky. Okrem súťažných disciplín organizátori pre deti pripravili prehliadku areálu Strednej rybárskej školy, exkurziu do rybárskeho múzea a návštevu objektov Juhočeskej univerzity. Je veľmi pravdepodobné, že niektorým zúčastneným deťom aj vďaka tomuto sprievodnému programu prirastie táto profesia k srdcu a rozhodnú sa v budúcnosti pre štúdium rybárstva. Niektorí členovia družstiev ČRS už v septembri začali študovať na Strednej rybárskej škole vo Vodňanoch.

Po dvoch dňoch súťaženia bolo rozhodnuté. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo Západočeského územného zväzu, na druhom družstvo Územného zväzu pre Severnú Moravu a Sliezsko. Brondz získala Slovenská republika A a na štvrtom mieste sa umiestnilo družstvo Slovenská republika B.

Pre tých čo sa umiestnili na prvých priečkach boli výsledky zadosťučinením za vytrvalú celoročnú prípravu. Menej úspešní súťažiaci nadobudli nové skúsenosti a uvideli, v ktorých disciplínach majú medzery a na čom treba v nasledujúcom roku zapracovať. Na základe ohlasov od vedúcich krúžkov, niekoľko týždňov po súťaži sa mnohé zúčastnené deti v detských rybárskych krúžkoch dožadovali tréningu v rybolovnej technike a v plávanej.

Poďakovanie za veľmi príjemné a výborne pripravené podujatie patrí organizačnému tímu a hostiteľom. Vedúcim krúžkov všetkých družstiev za obetavú prácu s deťmi počas celého roka. A deťom za ich úsilie dôstojne reprezentovať svoju krajinu, zväz a svoj detský rybársky krúžok.

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežouPartneri