Spomienka na nášho kolegu Stanislava Cifru

foto_stanislav_cifra

 

Stanislav Cifra

Nar. 12.6.1948

† 30.12.2016

 


Stal sa členom 15.3.1972. Začal pracovať s mládežou už od roku 1974 ako člen Obvodnej organizácie SRZ Levice.

Od r. 1979 bol členom výboru Mestskej organizácie SRZ Levice. Pokračoval v práci s mládežou do r. 1992, viedol krúžok mladých rybárov, ktorý vychoval reprezentantov LRU-plávaná Československa a Slovenska. Viacerí z týchto pretekárov reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta. Do súčasnej doby školil mladých rybárov a nových členov.

Od 1.12.1983 prevzal funkciu tajomníka mestskej organizácie, ktorú vykonával až do 27.4.2014.

Popri tom vykonával v levickej organizácii funkcie: hospodár, člen RS a od r.2014 podpredseda.

Pod jeho húževnatosťou a dochvíľnosťou MsO Levice postupne rástla a zároveň jeho práca bola vzorom pre ostatné organizácie, čo ocenila aj Rada SRZ. Na základe jeho snaživej práce bol zvolený za člena Rady v r. 1986.

V roku 2006 sa stal viceprezidentom za nitriansky kraj.

Podieľal sa na zostavení programu na spracovanie zväzových a členských údajov. Popri práci vo funkciách zozbieral čriepky z histórie našej levickej organizácie a vytvoril knižnú mozaiku „Z histórie a súčasnosti SRZ a MsO Levice“. Pre Radu spracoval knihu „Pre rybárov“, aby aj ostatní rybári získali odborné vedomosti.

Bol dlhoročným členom Odboru športovej činnosti SRZ Rady v sekcii LRU – plávaná. Rovnako zanietene vykonával funkciu rozhodcu na pretekoch v tejto disciplíne. Takmer každoročne bol organizátorom postupových pretekov a Majstrovstiev SR v LRU – P, ktoré boli vždy usporiadané na najvyššej úrovni.

Za svoju prácu bol ohodnotený najvyšším zväzovým vyznamenaním Čestný člen SRZ v r. 2008.

Celý svoj život venoval rybárstvu a rybárom.

Len vtedy si uvedomíme, koľko pre nás urobil, keď už nemôže. Sme presvedčení, že jeho odvedená práca je prínosom nielen pre rybársku verejnosť, ale i pre ľudí, s ktorými sa stretával.

 

Stanko, ďakujeme, spomienka na Teba v nás zostane živá.