Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (10-12/2018)

Práca referenta bola zameraná na rozvoj spolupráce medzi vedúcimi krúžkov novovznikajúceho odboru predovšetkým v oblastiach materiálnej a metodickej podpory, propagácie práce s deťmi v elektronických a printových médiách, detského letného sústredenia a celoslovenskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč.

Súhrn hlavných činností:

 • Distribúcia materiálnej pomoci pre registrované detské rybárske krúžky – krmivá od firmy Rypomix.
 • Zabezpečenie celoslovenského detského letného rybárskeho sústredenia na Zemplínskej Šírave.
 • Začatie sprostredkovania materiálnej a metodickej pomoci vedúcim krúžkov pri praktických činnostiach v zimných mesiacoch. Výroba umelých nástrah – rotačky na ultralight.
 • Spolupráca na realizácii konferencie „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Spolupráca na príprave a realizácii Snemu SRZ.
 • Úprava smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč 2019.
 • Pripomienkovanie vyhlášky.
 • Príprava žiadosti o získanie dotácie zo Zeleného vzdelávacieho fondu.
 • Príprava environmentálnej brigády pre deti v rybárskych krúžkoch „Dajme potoku život – postav svoju hrádzku“.
 • Pokračovanie v registrácii vedúcich detských rybárskych krúžkov na www.ssrzrada.sk.
 • Tvorba článkov na www.ssrzrada.sk a iných médiách.

 

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada