Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (7-12/2019)

Najvýznamnejším podujatím uplynulého obdobia bolo znovuzrodenie medzinárodného kola dvoch celonárodných vedomostno-praktických súťaží pre deti v rybárskych krúžkoch: Zlatá udice – Zlatý bylskáč 2019. Po vyše 20 ročnej prestávke sa v dňoch od 23. do 25. augusta sa v areáli Strednej rybárskej školy Vodňany stretli 4 súťažné družstvá spolu 23 pretekárov. Dve slovenské družstvá boli zložené z družstiev, ktoré získali na Zlatom blyskáči v Spišskej Starej Vsi najlepšie umiestnenia. Slovenskú republiku reprezentovali deti, mládež, tréneri a vedúci z MsO SRZ Banská Bystrica, MO SRZ Stará Ľubovňa, MO SRZ Trstená a MO SRZ Kysucké Nové Mesto. Súťažili v disciplínach spoznávanie rýb, lov rýb udicou na plávanú a rybolovná technika. Pravidlá súťaže boli konsenzom pravidiel obidvoch súťaží a zároveň jedným z výsledkov prvého československého stretnutia vedúcich krúžkov v Žiline, ktoré sa konalo 18. až 20. januára tohto roka. Podrobná správa bola zverejnená v časopise Slovenský rybár, Mesačníku SRZ a na www.ssrzrada.sk.

Ťažiskom administratívnej časti uplynulého obdobia bolo množstvo rokovaní so sponzormi pre detské rybárske krúžky a vypracovanie zmlúv.

Sponzori práce s deťmi a mládežou:

 • Rypomix – materiál v hodnote 8 500€ (distribúcia registrovaným vedúcim),
 • Respect – finančná podpora 5 000€ (Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves),
 • Tornado – materiál v hodnote 5 000€ (celoslovenské stretnutia, Zlatý blyskáč 2019),
 • Úlovok – materiál v hodnote 5 000€ (celoslovenské stretnutia),
 • Flagmann – materiál v hodnote 1 980€ (Zlatý blyskáč 2019).

spolu: 25 480

Najvýznamnejšiu časť sponzorskej podpory sprostredkoval pán Radoslav Lichý – Banská Bystrica.

Ďalšie aktivity:

 • Dokončenie distribúcie krmív od firmy Rypomix.
 • Návrh úpravy cenín pre rok 2020, spolupráca pri príprave povolení a smernice o vydávaní povolení.
 • Úprava smernice Zlatý blyskáč.
 • Príprava nového zobrazenia pre vedúcich rybárskych krúžkov na www.ssrzrada.sk (metodické materiály, linky, správy a články).
 • Príprava termínového kalendára pre deti a mládež na www.ssrzrada.sk.
 • Spolupráca na finalizácii elektronickej učebnici a metodických odporúčaní (predpokladaný čas zverejnenia a tlače január 2020 – dostali sme ponuku od sponzora na bezplatnú tlač).
 • Sprostredkovanie výroby RT prútov pre vedúcich rybárskych krúžkov.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Zabezpečenie metodickej podpory začínajúcim vedúcim detských rybárskych krúžkov.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Spolupráca pri organizovaní snemu SRZ.

 

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežou