Správa z priebežnej kontroly účtovníctva SRZ – Rada Žilina za január-september 2017

Na základe prijatého uznesenia č. 12/2017 v znení „Rada SRZ schvaľuje ďalšiu spoluprácu s audítorskou spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. na roky 2017 a 2018.“ a zmluvy o audítorskej činnosti zo dňa 04. júla 2017, bola vykonaná priebežná kontrola účtovníctva organizácie Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina za obdobie január až september 2017.

Vykonanou kontrolou neboli v účtovníctve zistené žiadne významné nezrovnalosti.

Účtovníctvo je vedené správne podľa platnej legislatívy. Všetky upozornenia a odporúčania zo strany spoločnosti Interaudit Benetip, s.r.o. z minulých previerok boli akceptované.

Správa z priebežnej kontroly účtovníctva je k nahliadnutiu na nižšie uvedenom odkaze:

 

Správa z priebežnej kontroly účtovníctva SRZ – Rada Žilina za obdobie január-september 2017