Správa z priebežnej kontroly účtovníctva SRZ – Rada Žilina

Na základe prijatého uznesenia č. 48/2016 v znení „Rada SRZ schvaľuje ďalšiu spoluprácu s audítorskou spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. pre rok 2016.“ a zmluvy o audítorskej činnosti zo dňa 06. júna 2016, bola vykonaná priebežná kontrola účtovníctva organizácie Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina.

Vykonanou kontrolou neboli v účtovníctve zistené žiadne nezrovnalosti.

Správa z priebežnej kontroly účtovníctva je k nahliadnutiu na nižšie uvedenom odkaze:

Správa z priebežnej kontroly účtovníctva SRZ – Rada Žilina