Strategický dokument týkajúci sa výstavby MVE – blížiace sa pripomienkové konanie!

Oznamujeme ZO SRZ a všetkým rybárom, že sa dňa 24.10.2016 začalo Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov (HEP) na Slovensku.

Jedná sa o strategický dokument (odkaz na MPK a strategický dokument nájdete TU), ktorý dáva predpoklad na výstavbu ďalších malých vodných elektrární (MVE s výkonom do 10 MW) na Slovensku.

Slovenský rybársky zväz tento dokument pozorne sleduje a bude ho pripomienkovať s cieľom obmedziť ďalšiu výstavbu MVE na doposiaľ neprehradených riekach na Slovensku. Na to, aby sme však mohli zaslať tvorcom HEP-u v legislatívnom procese tzv. hromadnú  pripomienku, musíme zozbierať 500 podpisov.

Preto žiadame všetkých, ktorí sa stotožňujú s názorom, že výstavba MVE škodí životnému prostrediu, aby nás podporili. Odkaz na link bude zverejnený v Aktualitách po spracovaní hromadnej pripomienky. Medzirezortné pripomienkové konanie končí dňom 7.11.2016.