Strategický dokument týkajúci sa výstavby MVE – HROMADNÁ PRIPOMIENKA

Oznamujeme všetkým našim členom, ako aj funkcionárom ZO SRZ a Rady SRZ, že avizovaná hromadná pripomienka k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska (HEP) do roku 2030 v rámci medzirezortného pripomienkového konania je zverejnená TU:

http://www.ekoforum.sk/peticia/mve

Žiadame členov SRZ, aby  sa s uvedenou pripomienkou oboznámili a v prípade stotožnenia sa s obsahom ju podporili vyplnením svojich údajov (meno a adresa, e-mailová adresa).

Budeme Vám všetkým vďační ak túto informáciu posuniete aj ďalším našim členom.

Posledný termín na vyjadrenie tejto podpory je pondelok 7.11.2016

V prípade potreby kontaktujte Odbor tečúcich vôd pri Sekretariáte Rady SRZ:

  • Ing. Strihová
  • Ing. Krajč, PhD.

Celý materiál týkajúci sa medzirezortného pripomienkového konania si môžete stiahnuť na tomto odkaze:

https://www.srzrada.sk/aktuality/strategicky-dokument-tykajuci-sa-vystavby-mve-bliziace-sa-pripomienkove-konanie