Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2017

Odbor športovej činnosti vyslovuje POĎAKOVANIE všetkým reprezentačným družstvám, ktoré sa zúčastnili v roku 2017 na medzinárodných podujatiach za vzornú reprezentáciu Slovenska a Slovenského rybárskeho zväzu a všetkým medailovým družstvám i jednotlivcom GRATULUJEME!

Výsledky si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe: