Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz má aj v roku 2018 udelenú výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ.

Na vybraných chovných rybárskych revíroch je lov povolený celoročne a na lovných rybárskych revíroch vždy od 1. septembra do 31. marca.

Výnimka TU: https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2015/09/Rozhodnutie-z-9.9.2015-4949.2015.rozkl_..pdf

Jednou z podmienok udelenej výnimky je aj predkladanie súhrnnej správy o uplatňovaní výnimky, ktorú je SRZ povinný predkladať raz ročne Štátnej ochrane prírody SR.

Problematike kormorána sa na Sekretariáte Rady SRZ venuje ichtyológ Richard Štencl (stencl@ssrzrada.sk), ktorý túto správu aj vypracoval.