Svetový deň rybárstva na VD Žilina

V nedeľu 26. júna 2022 zorganizovali zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ na VD Žilina propagačnú akciu SRZ k Svetovému dňu rybárstva, ktorý si každoročne pripomíname 27. júna.

Cieľom akcie bolo oboznámiť návštevníkov VD Žilina, hlavne tých najmenších, s činnosťou Slovenského rybárskeho zväzu, nakoľko rybárstvo nie je len o chytaní rýb. Ryby treba „vychovať“ do určitej veľkosti, potom nimi zarybniť naše revíry a niektoré z nich na jeseň vyloviť, aby sa k nám dostali na štedrovečerný stôl.

Pre deti bol nachystaný okrem iného lov drevených rybiek na udicu, pričom každý úspešný, aj neúspešný „rybár“ si za odmenu mohol vybrať niečo z pripravených cien. V našich akváriách si mohli pozrieť a chytiť niektoré čerstvo vylovené druhy rýb žijúce vo VD Žilina.

Veľmi milo sme boli prekvapení návštevou primátora Mesta Žilina, Mgr. Petra Fiabáne so svojou manželkou, ktorí privítali uskutočnenie našej dobrovoľnej akcie v areáli hospodára SRZ na VD Žilina, Ing. Richarda Barana. Tajomník SRZ, Ing. Ján Kohút predstavil pánovi primátorovi aj našu propagačnú a edukačnú činnosť SRZ, ktorá je zameraná na výchovu mladých rybárov.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a uskutočnení nášho neformálneho pracovného dňa podieľali, ako aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa pri nás zastavili a svojou návštevou nám spríjemnili deň.

Tešíme sa na stretnutie s Vami nabudúce.
Petrov zdar!

Mária Sprušanská
Kancelária tajomníka SRZ

Prílohy:

Pozvánka