Tlačová správa ZCHRS

Ako člen Združenie chovateľov rýb na Slovensku si dovoľujeme zdieľať reakciu združenia na aktivity Humánneho pokroku, o.z., zamerané proti predaju živých rýb na Slovensku v krátkej tlačovej správe (v prílohe), s ktorou sa stotožňujeme.

Prílohy:

Tlačová správa