Tretí odborný seminár k chovu rýb

V stredu 19.9.2018 sa v Žiline v zasadacej miestnosti Sekretariátu Rady SRZ uskutočnil už v poradí tretí odborný seminár v rámci celoživotného vzdelávania štatutárnych zástupcov SRZ, ktorý pripravili pracovníci sekretariátu. Po témach o revitalizáciách tokov, zákone o vodách, migračných bariérach a školení na obsluhu elektrického lovného agregátu bol seminár tentokrát venovaný chovu rýb. Približne 40 účastníkov si vypočulo aktuálne informácie o chove rýb na Slovensku. Medzi prednášajúcimi boli pedagógovia zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a Ing. Jaroslav Šubjak z rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji. Príspevky o chove rýb v podmienkach výrobných stredísk priblížili pracovníci Pavol Hurčala o stredisku vo Svite a Ing. Bohuš Cintula, vedúci Odboru tečúcich vôd a výroby a zároveň  vedúci strediska v Brzotíne. Veľmi zaujímavý príspevok o tom ako chovajú ryby prievidzkí rybári priniesol rybársky hospodár Zdenko Čavojčin z MsO  SRZ Prievidza. Účastníci seminára diskutovali na viaceré témy a spoločne bolo konštatované, že je veľmi potrebné aby sa v takýchto vzdelávacích a informačných seminároch pokračovalo.  Záujem je ďalej o témy o bakteriálnom odbahnení vodných plôch, veterinárnej starostlivosti o ryby a taktiež medzi témami rezonovala oblasť prevencie pri hromadných úhynoch rýb v súvislosti so zmenou klímy.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým účastníkom za účasť a prednášajúcim za ich čas, ktorý nám venovali  a za ich zaujímavé príspevky.


Na 31. októbra 2018 pripravuje sekretariát Rady SRZ medzinárodnú konferenciu venovanú lipňovi tymiánovému. Viac na www.ssrzrada.sk