Účasť na XV. Českej rybárskej a ichtyologickej konferencii v Prahe

V dňoch 04. – 05.02.2016 sa uskutočnila v Prahe Česká rybárska a ichtyologická konferencia v priestoroch Českej zemědělskej univerzity v Suchdole. Za Slovenský rybársky zväz sa tejto odbornej konferencie zúčastnila Ing. Michaela Strihová vedúca odboru tečúcich vôd a Ing. Tibor Krajč, PhD. s príspevkom: Aktuálna situácia s rybožravými predátormi na Slovensku, alias Rybožravý predátori na Slovensku a ich vplyv na rybárstvo (autori: Tibor Krajč, Richard Štencl). Zo Slovenska sa konferencie zúčastnili tiež zástupcovia Prešovskej univerzity a Slovenskej akadémie vied.

Počas dvoch dní bolo odprezentovaných celkove 65 odborných príspevkov z rôznych oblastí rybárstva, ichtyológie, akvakultúry, akvaristiky, ochrany vôd a tiež problematika ochrany rakov v Čechách.

Program konferencie si je možné pozrieť TU a pre záujemcov je zborník abstraktov zverejnený TU. Niektoré príspevky boli odprezentované prostredníctvom posterov. Niektoré z nich sme pripravili pre záujemcov TU.

Súčasťou zahraničnej pracovnej cesty pracovníkov Rady SRZ bolo pracovné rokovanie s pracovníkmi  Českého rybárskeho zväzu – Rady so sídlom v Prahe. Cieľom stretnutia bola otázka riešenia  aktuálnych problémov, ktoré trápia obidva zväzy. Kolegovia z ČRS riešia v súčasnosti  veľmi podobné problémy ako my na Slovensku, a to najmä problematiku rybožravých predátorov (ČRS sa podarilo získať finančné prostriedky v objeme 15 mil. Kč na elimináciu škôd spôsobených kormoránom na rybárskych revíroch v užívaní ČRS). Ďalším aktuálnym problémom sú MVE, pričom v Čechách neexistuje žiadna Koncepcia na využitie hydroenergetického potenciálu tak, ako je tomu na Slovensku, napriek tomu aj v ČR sa MVE stavajú. Veľkú pozornosť venuje  ČRS zisťovaniu príčin poklesu výskytu pstruha a lipňa v pstruhových vodách. Novinkou je, že  ČRS prijal od roku 2016  zvýšenie lovnej miery lipňa na  40 cm, čím prakticky zaviedol jeho celoročnú ochranu.