Udelenie Ceny mesta Michalovce a primátora mesta Michalovce

Včera vo večerných hodinách na návrh zastupiteľstva mesta Michalovce boli udelené za rok 2019 ceny mesta Michalovce a primátora mesta organizáciám a jednotlivcom. Ceny odovzdával pan primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák. Najvyššie vyznamenanie Cena mesta Michalovce ,udelené bolo 5 ,bola udelená aj Mestskej organizácii SRZ Michalovce pri príležitosti 80 výročia vzniku organizácie a za prácu s mládežou, zarybňovanie vôd a zviditeľňovanie Zemplína organizovaním pretekov. Cenu za organizáciu prevzal predseda organizácie p. Vladimír Šaffa.

Takýmto ocenením organizácia dostala pravom odmenu za prácu a zviditeľnenie SRZ v okrese Michalovce a Sobrance.