Úhyn rýb v Malom Dunaji

V minulom týždni (18.5.2022) bol oblastnému ichtyológovi Slovenského rybárskeho zväzu nahlásený úhyn rýb v rieke Malý Dunaj. Postihnutý bol konkrétne Malý Dunaj č. 6 (1-0370-1-1), ktorý obhospodaruje mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava č.2 a do riešenia vzniknutej situácie boli privolaní aj rybári z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Šamorín.

Viac sa dočítate v priloženom dokumente.

Prílohy:

Príloha