Ukončený výlov rýb na derivačnom kanáli Váhu

Dňa 25.07.2017 bol ukončený výlov rýb na odvodnenom derivačnom kanáli Váhu, revír č. 3-0660-1-1 v obhospodarovaní MsO SRZ Matin, v úseku nad haťou Lipovec a pri hati Sučany.
Dôvodom vypustenia kanála bol havarijný stav hrádze v úseku Krpeľany – Sučany. Postupne, boli odlovené ryby prevážané do iných revírov.
Prevažujúcimi odlovenými rybami boli podustvy, plotice, pleskáče, jalce, belice, no boli vylovené aj kapitálne kapry, šťuky a amury. Na celom derivačnom kanáli od Krpelian až po Lipovec bolo odlovených cca 6.500 kg rýb.

Všetkým zúčastneným rybárom aj nerybárom, SVP š.p., SE š.p. ďakujeme za aktívnu spoluprácu a pomoc a veríme, že správca toku hrádze urýchlene opraví a do vôd kanála sa zase nasadia vhodné, hlavne pôvodné druhy rýb.