Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

Dňa 22. 5. 2023. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe vyšetrenia uhynutých čajok z pobrežia Liptovskej Mary, potvrdila výskyt vtáčej chrípky u čajky smejivej (Lurus ridibundus).

Keďže za pár dní začína na Liptovskej Mare rybárska sezóna, upozorňujeme loviacich, aby náhodne nájdené uhynuté vtáky nechytali do rúk a nijako s nimi nemanipulovali.

Hospodár VN L. Mara

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cajka_smejiv%C3%A1