Usmernenie pre štatutárnych zástupcov OZ SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

tak ako počas mimoriadneho stavu na jar tohto roku, sledujeme aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZSR“) a pripravujeme usmernenie pre OZ SRZ.

Nové protiepidemiologické opatrenia boli avizované v médiách v nedeľu 11.10.2020, nasledujúci pracovný deň – včera 12.10.2020 sme písomne kontaktovali ÚVZSR kvôli aktuálne prebiehajúcim výlovom rybníkov (účelom výlovu nie je hromadné stretnutie sa osôb, ale ide vyslovene o pracovnú činnosť, ktorú je potrebné vykonať a nemôže byť odložená), zatiaľ sme odpoveď nedostali.

V súčasnej dobe ešte nie sú na stránke ÚVZSR, www.korona.gov.sk/ ani na ostatných oficiálnych stránkach vládnych inštitúcií zverejnené prijaté opatrenia, preto nemôžeme vzhľadom k mimoriadnej situácii a možným sankciám, odporúčať postup pri výlovoch len na základe informácií z médií.

Hneď ako budeme mať k dispozícii dostatočné podklady, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a taktiež zverejnené na webovej stránke SRZ.

 

Kancelária tajomníka SRZ

SRZ Rada, Žilina

13.10.2020