Uzavretý Madunický kanál z dôvodu konania Medzinárodných majstrovstiev SR

SRZ MsO Hlohovec oznamuje, že v dňoch 4. októbra 2019 od 08.00 hod až 6.októbra 2019 do 18.00 hod bude vyznačený úsek revíru Váh č.4 – Madunický kanál

UZAVRETÝ

z dôvodu konania Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky družstiev/jednotlivcov v LRU-feeder.

Ďakujeme Vám za pochopenie a srdečne pozývame k návšteve tohto športového podujatia.
Petrov zdar.