V priebehu mesiaca november sa uskutočnili zarybnenia VN Kráľova

V priebehu mesiaca sa uskutočnili zarybnenia VN Kráľova s násadami  podľa plánu:

  • 01. 11.2019 – 2000 kg Plv2,3
  • 21. 11. 2019 – 2000 kg K3(priemerom 2 kg)
  • 24. 11. 2019 – 5400 kg K2(priemerom 0,8 kg)