VD Žilina – hniezda na neres rýb

Mnohí  návštevníci  Vodného diela Žilina zaregistrovali na hladine plávajúce kúsky polystyrénu.  Ide o označenie umelých neresových hniezd určených na podporu neresu rýb. Jedná sa o hniezda z čečiny, umelých stromčekov, špeciálnych kokosových vlákien a iných materiálov. Tieto hniezda sú vytvorené na pomoc pri nerese rýb, ktorý prebieha približne od marca do júla na VN Žilina, najmä zubáča veľkoústeho.

Veľké nepravidelné kolísanie hladiny a  miera zabahnenia dna nádrže spôsobuje totiž  prekážku pre prirodzený neres rýb,  preto sa aj týmto spôsobom snažíme pomôcť prírode.

V minulom roku sme zaznamenali zvýšenú neodbornú manipuláciu s hniezdami zo strany laickej verejnosti a nedodržiavanie odstupov pri prejazdoch motorových člnov a vodných skútrov. Neodbornou manipuláciou  dôjde k poškodeniu hniezd alebo poškodenie neresu/ikier.

Momentálne sa na VN Žilina nachádza cca 120 hniezd a postupne sa pridávajú ďalšie. Hniezda sú ukotvené, označené bielym alebo farebným plávajúcim polystyrénom.  Uviazané fľaše slúžia na udržanie určenej polohy hniezd v stĺpci vody a plavebný odstup je označený plávajúcimi kužeľmi. Hniezda sa nachádzajú po celej dĺžke VN Žilina, no najhustejšie sú medzi dolným ostrovom a Pizzeriou La Rose, pri ľavom brehu nádrže – z dôvodu najpriaznivejších podmienok. Pred začiatkom júna bude  určitý počet hniezd odstránený a ostatné  sa sústredia do skupín tak, aby neprekážali rybárom pri love a mohli ďalej  plniť svoj účel.

Od marca prebiehal neres šťuky, v týchto dňoch prebieha neres ostrieža a onedlho bude prebiehať neres zubáča. Nasledovať budú tzv. „biele ryby“ ako červenica a plotica. Neskôr pribudnú špecializované hniezda pre neres pleskáča a ako posledný je neres sumca, kde budú z časti hniezd vytvorené špecifické podmienky pre neres tejto ryby. Všetko záleží na teplote vody, zrážkovej činnosti a iných faktorov.

Vďaka rybárskemu hospodárovi SRZ Rada Žilina pre VN Žilina a dobrovoľníkom sa osádzanie hniezd praktizuje na VN Žilina už 18 rokov. Po prvých úspešných skúšobných pokusoch sa začali vyrábať, osádzať a čistiť od 80 po 160 kusov hniezd ročne s pozitívnymi a aj viditeľnými výsledkami.

Po ukončení  neresu a rozplávaní plôdika budú všetky hniezda vytiahnuté z vodnej nádrže.
Chceli by sme poprosiť všetkých návštevníkov Vodného diela Žilina na ohľaduplnosť a nerušenie rýb pri nerese. Dodržujte prosím odstup pri vykonávaní  vodných športov a pri plavbe na člnoch.

Ďakujeme.

Richard Baran ml. a Ing. Richard Baran, hospodár SRZ Rada Žilina na VD Žilina