Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Apríl 2017)


Obsah:

 • Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
 • Z-8 Výnimka na VN Orava
 • Z-9 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2018 – 2020
 • Z-10 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2018 – 2020
 • Z-11 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie
 • O-6 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2016
 • O-7 Doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre prácu s deťmi a mládežou
 • O-8 Kormorán veľký – naplnenie limitu odlovených jedincov
 • O-9 Skorší lov kapra – predĺženie aktuálne platnej výnimky
 • O-10 Petícia „ ZA ŽIVÉ RIEKY A ČISTÚ VODU“ – informácia
 • O-11 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-12 Všetky potrebné informácie z Odboru športovej činnosti nájdete na stránke www.ssrzrada.sk

Dokument si môžete stiahnuť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – apríl 2017Prílohy k vestníku:


1.       Rozbor hospodárenia za rok 2016


2.       Audítorská správa SRZ


3.       Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016


4.       Súvaha k 31.12.2016


5.       Rozpočet Rady SRZ na rok 2017


6.       Tlačová správa – Odovzdanie petície – Za živé rieky


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz