Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2018

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Apríl 2018)

 


Obsah:

 • Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z VČS/MK 2018
 • O-5 Novela zákona o vodách
 • O-6 Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku – zber podpisov pokračuje
 • O-7 Elektronizácia SRZ – aktuálna informácia
 • O-8 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého – oznam
 • O-9 Oznam o predložených zarybňovacích plánoch na roky 2018-2020
 • O-10 Informácia o schválenom zarybňovaní rybárskych revírov zo zarybňovacích fondov SRZ
 • O-11 Závierka Rady SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 • O-12 Rybárska stráž – informácia o školení
 • O-13 Kontakty na vedúcich rybárskej stráže
 • O-14 Ponuka nočných videní pre rybársku stráž
 • O-15 Oznam o pripravovaných odborných seminároch a školeniach
 • O-16 Čistenie brehov vodných nádrží
 • O-17 Príslušnosť ZO SRZ k oblastným ichtyológom SRZ podľa krajov
 • O-18 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-19 Ochrana osobných údajov GDPR – informácia

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Apríl 2018Prílohy k vestníku:


1.       Správa VČS 2018


2.       Účtovná závierka 2017


3.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke


4.       Rozpočet na rok 2018 – náklady a výnosy


5.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz