Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2019

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Apríl 2019)


Obsah:

• Z- 4 Zaslanie chýbajúcich správ z ČS/MK 2019
• O-18 Účtovná závierka SRZ Rady za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
• O-19 Informácie Odboru športovej činnosti a Slovenského zväzu športového rybolovu
• O-20 Úhrada štartovného poplatku do dlhodobých postupových súťaží OŠČ
• O-21 Čistenie brehov vodných nádrží
• O-22 Rybárska stráž – informácia o treťom termíne
• O-23 Informácia o termíne kurzu rybárskeho hospodára
• O-24 Zoznam členov rybárskej stráže
• O-25 Oznam o realizácii udržiavacích prác vykonaných správcom SVP, š.p. Banská Štiavnica v roku 2019
• O-26 Prebiehajúce a pripravované podujatia a aktivity referenta pre prácu s deťmi a mládežou


Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Apríl 2019Prílohy k vestníku:

1.       Tlačivo – Správa o konaní ČS/MK
2.       Účtovná závierka 2018
3.       Rozpočet na rok 2019 – náklady a výnosy
4.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
5.       List od SVP, š.p. – plánované udržiavacie práce na rybárskych revíroch 2019


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz