Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – December 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady(December 2017)


Obsah:

  • Z-14 Volebný poriadok základných organizácií SRZ
  • Z-15 Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov
  • Z-16 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
  • Z-17 Miestne rybárske poriadky ZO SRZ a ich schválenie
  • Z-18 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2017
  • Z-19 Cenník násadových rýb pre rok 2018
  • O-18 Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
  • O-19 Výnimka na odstrel kormorána – informácia
  • O-20 Informácia o zimnom sčítaní kormoránov na nocoviskách
  • O-21 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – december 2017Prílohy k vestníku:


1.       Volebný poriadok ZO SRZ

2.       Príloha č. 1 – Vzor návrhu kandidáta

3.       Príloha č. 2 – Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta

4.       Príloha č. 3 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

5.       Príloha č. 4 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

6.       Príloha č. 5 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

7.       Príloha č. 6 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

8.       Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov

9.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

10.       Cenník násadových rýb 2018 – lososovité a reofilné druhy

11.       Cenník násadových rýb 2018 – nížinné druhy

12.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

13.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách

14.       Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – formulár

15.       Záznam o love 2018 – formulár


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz