Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – január 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Január 2017)


Obsah:

 • Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
 • Z-2 Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov
 • Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
 • Z-4 Metodický pokyn – konanie členských schôdzí a mestských konferencií
 • Z-5 Účtovná závierka za rok 2016
 • Z-6 Platnosť hosťovacích týždenných povolení na rybolov z roku 2016
 • O-1 Ponuka násadových rýb pre rok 2017
 • O-2 Nárast hrúbky ľadu na stojatých vodách počas extrémne nízkych teplôt
 • O-3 Kormorán veľký – aktuálny počet odlovených jedincov
 • O-4 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
 • O-5 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska bola schválená!

Dokument si môžete stiahnuť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – január 2017Prílohy k vestníku:


1.       Metodický pokyn k priebehu ČS a MK


2.       Správa o konaní členskej schôdze/mestskej konferencie


3.       Elektronická objednávka 2017


4.       Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné


5.       Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz