Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2018

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2018)


Obsah:

  • Z-1 Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ
  • Z-2 Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018 a Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018
  • Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
  • O-1 Usmernenie k Petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
  • O-2 Ponuka násadových rýb pre rok 2018
  • O-3 Usmernenie pre použitie 2% zaplatených daní za rok 2017
  • O-4 Ponuka na kokosové vlákno na výrobu umelých hniezd

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – január 2018Prílohy k vestníku:


1.       Výzva na podporu petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

2.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

3.       Elektronická objednávka 2018 – lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín

4.       Poštová objednávka 2018 – lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín

5.       Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz