Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2019

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2019)


Obsah:

 • Z-1      Zoznam členov rybárskej stráže
 • Z-2      Ponuka násadových rýb pre rok 2019
 • O-1     Ponuka na kokosové vlákno pre výrobu umelých hniezd
 • O-2     Nový zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, vyhláška č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ
 • O-3     Nové znenie Stanov SRZ
 • O-4     Spracovanie dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019
 • O-5     Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
 • O-6     Lov rýb pod ľadom (§ 18, písm. m)) podľa zákona o rybárstve
 • O-7     Lov rýb z rybárskeho člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha
 • O-8     Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2018
 • O-9     Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery
 • O-10   Oznam o plánovanej inventarizácii rybárskych revírov SRZ
 • O-11   Zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ
 • O-12   Zarybňovacie plány na rok 2019
 • O-13   Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
 • O-14   Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstavách v roku 2019
 • O-15   Vyhlásenie zimoviska rýb na rieke Hron č. 6A 3-1070-2-1
 • O-16   Vznik Slovenského zväzu športového rybolovu
 • O-17   Pozvánka na výročné zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Január 2019Prílohy k vestníku:


1.       Manuál k objednávke rýb – 2019

2.       Elektronická objednávka – 2019

3.       Poštová objednávka – 2019

4.       Cenník lososovité 2019

5.       Cenník nížinné 2019

6.       Pozvánka na výročné zasadnutie a školenie komisie rozhodcov 2019

7.       Ročný výkaz

8.       Stanovy SRZ


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz