Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2020

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)


Obsah:

 • Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ
 • Z-2 Smernica  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • Z-3 Informácia o termíne konania ČS/MK OZ SRZ 2020
 • Z-4 Zaslanie správ z konania ČS/MK OZ SRZ 2020
 • Z-5 Cenník násadových rýb
 • Z-6 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
 • Z-7 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2019
 • Z-8 Zarybňovacie plány na rok 2020-2022
 • O-1 Sčítanie kormorána 2020
 • O-2 Zoznam členov RS – zaslanie
 • O-3 Kokosové vlákno – objednávka
 • O-4 Spracovanie dodatku k Zväzovému Kaprovému Poriadku pre rok 2020
 • O-5 Pozvánka na výstavu Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo
 • O-6 Pozvánka na výročné zasadnutia športových sekcií 2020

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – Január 2020Prílohy k vestníku:

 

1.       Sčítanie kormorána tlačivo 2020/MK

2.       Zoznam_členov_RS_podklad_2020

3.       Správa z konania členskej schôdze – mestskej konferencie

4.       Cenník násadových rýb 2020 – nížinné druhy

5.       Cenník násadových rýb 2020 – lososovité a reofilné druhy

6.       Manuál vypĺňania objednávok 2020

7.       Poštová objednávka násadových rýb 2020

8.       Elektronická objednávka násadových rýb 2020

9.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití

10.       Revírny list vzor, final

11.       Výkaz o úlovkoch K

12.       Výkaz o úlovkoch L

13.       Výkaz o úlovkoch P

14.       Výkaz o zarybnení K

15.       Výkaz o zarybnení L

16.       Výkaz o zarybnení P

17.       Zarybňovací plán K

18.       Zarybňovací plán L

19.       Zarybňovací plán P

 


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz