Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016)


Obsah:


Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva

O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie

O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť

O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún

O-21 Zvýšená pozornosť na tokoch

O-22 Školenie rybárskych hospodárov

O-23 Školenie rybárskej stráže

O-24 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej

O-25 Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – jún 2016


Prílohy k vestníku:


1.      Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


2.      Petičný hárok – Petícia Za živé rieky a čistú vodu


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz