Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – október 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Október 2016)


Obsah:

  • Z-13 Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu
  • Z-14 Záväzná objednávka cenín a tlačív a predpisov SRZ
  • O-30 Usporiadanie svetových športovo – rybárskych podujatí
  • O-31 Prihlášky do súťaže pre rok 2017 a žiadosť o registráciu nových pretekárov
  • O-32 Potvrdený výskyt KHV na juhu Čiech
  • O-33 Pripomienky SRZ k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
  • O-34 Školenie rybárskych hospodárov
  • O-35 Pôsobnosť zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – október 2016


Prílohy k vestníku:

1.      Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho
zväzu


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz