Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Október 2017

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Október 2017)


Obsah:

  • Z-12 Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného
  • Z-13 Miestne rybárske poriadky – usmernenie
  • O-13 Elektronizácia Slovenského rybárskeho zväzu
  • O-14 Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018
  • O-15 Kormorán veľký – plašenie do konca roka 2017
  • O-16 Oznam o termíne školenia rybárskej stráže
  • O-17 Oznam o možnosti prihlásenia členov na školenia rybárskeho hospodára

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – október 2017Prílohy k vestníku:


1.      Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz