Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – september 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (September 2016)


Obsah:

Z-10 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-11 Právna subjektivita základných organizácií SRZ a konanie pred orgánmi verejnej správy
Z-12 Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
O-26 Školenie rybárskych hospodárov
O-27 Medzirezortné pripomienkovanie Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu Slovenska
O-28 Petícia za živé rieky
O-29 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – september 2016


Prílohy k vestníku:

1.      Elektronické schránky a ich aktivácia

2.      Žiadosť o pridelenie IČO a zoznam ZO SRZ


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz