Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – September 2018

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (September 2018)


Obsah:

 • Z-6 Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019
 • Z-7 Elektronizácia SRZ – pozvánka na školenie
 • Z-8 Zníženie množstva privlastnených rýb na jedno povolenie – platné od r. 2019
 • O-20 Ponuka vozidiel Mahindra
 • O-21 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého – oznam
 • O-22 Rybárska stráž – informácia o školení
 • O-23 Ponuka kokosového vlákna na výrobu umelých hniezd
 • O-24 Prihlášky do postupových súťaží SRZ pre rok 2019
 • O-25 Termín konania XII Snemu SRZ
 • O-26 Informácia o bakteriálnom obahnení rybárskych revírov
 • O-27 Miestne rybárske poriadky – usmernenie
 • O-28 Školenia k rybárskej legislatíve

Dokument si môžete stiahnuť tu:

Vestník SRZ rady Žilina – September 2018Prílohy k vestníku:

1.       Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019
2.       Prihlášky do súťaží SRZ 2019


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz