VN Kráľova – čistenie brehov

Dňa 22.3.2018 pri príležitosti svetového dňa vody uskutočnilo zber odpadkov na VN Kráľova, do ktorého sa zapojili dobrovoľníci zo Samsungu Electronics Slovakia s.r.o. Galanta. Na zbere sa zúčastnilo celkom 70 dobrovoľníkov. Akcia bola organizačne zabezpečená hospodárom VN Kráľova p. Gabrielom Klimekom v spolupráci s organizátormi zo Samsungu Slovakia Galanta a.s. a Povodím dolného Váhu OZ Šaľa. Vrecia zabezpečoval Slovenský rybársky zväz Rada Žilina. Odpadky boli vyzbierané za hrádzou a na brehovej časti zdrže v úseku 3,5 km od rekreačného strediska Kaskády. Celkovo sa vyzbieralo 77 vriec odpadkov. Odvoz odpadkov na skládku dňa 23.3.2018 zabezpečil Povodie dolného Váhu OZ Šaľa p. Kemenský.

Rybársky hospodár VN Kráľova ďakuje za zabezpečenie a o spoluprácu všetkým organizátorom a účastníkom, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a prispeli svojou prácou k zlepšeniu životného prostredia a čistote brehov na vodnej nádrži VN Kráľova.

S pozdravom!
Petrov zdar!