VN Kráľová – zákaz lovu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej situácii ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Počas znižovania vodnej hladiny bola zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži VN Kráľová (rybársky revír č. 2-4930-1-1, VN Kráľová, SRZ- Rada Žilina) a na rybárskom revíri č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v obhospodarovaní MsO SRZ Sereď.

V úseku VN Kráľová pri odberovom objekte (k.ú. Šoporňa) bol zaznamenaný zvýšený výskyt nahromadených rýb, predovšetkým karasa striebristého.

Vzhľadom k výraznému zníženiu vodnej hladiny v nádrži platí v zmysle § 13 písm. c) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov v tomto čase zákaz loviť ryby na miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách. Zákaz lovu rýb platí v odbernom objekte a jeho funkčných objektoch, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze.