VN Krpeľany – najskôr vypustenie a následne preplachovanie priehrady

Dňa 27.04.2017 v popoludňajších hodinách bola spustená VN Krpeľany na takmer minimálnu vodnú hladinu, aby následne dňa 28.04.2017 bol uzatvorený prítok vody do derivačného kanálu a do starého koryta Váhu (Váh č. 17) bolo vypúšťaných spolu so sedimentami viac ako 600 m3 vody.

Táto situácia spôsobila veľké problémy všetkým vodným a na vodu viazaným živočíchom, ako aj rybám pripraveným na neres a natiahnutým pod telesom VN.

Sú za všetko zodpovedné len vysoké prietoky?