VN Ružín – Brigáda študentov: Čisté brehy

Dňa 5.5.2017 sa na VN Ružín uskutočnila brigáda, ktorej sa zúčastnilo 12 študentov a študentiek z Gymnázia z Gelnice pod vedením p. RNDr. Škarbekovej. Vyzbieralo plné auto odpadu na brehu VN Ružín na prítoku pred nornou stenou. Nazbieraný odpad odviezla a zlikvidovala obec.

Zároveň sa dohodla spolupráca, na základe ktorej sa vytvorí tradícia v zbieraní odpadu s týmto gymnáziom aj na budúce roky.