VN Sĺňava – Majstrovstvá SR v LRU – Feeder, 27.-30.8.2020 obmedzený výkon rybárskeho práva na vyznačenom úseku trate

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý usporiada Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ – Rada Žilina a MsO SRZ Piešťany.

Termín súťaže: 27.- 30.08.2020

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č.2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou – od hate VS Drahovce po začiatok klubovne DRK Jaroslava Helera v k.ú. Ratnovce (Ratnovská zátoka).

 

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov- nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate pretekov.