VN Sĺňava – Majstrovstvá SR v LRU – plávaná

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý usporiadáva Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ – Rada Žilina a MsO SRZ Piešťany.

Termín súťaže: 03-05.07.2020

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č.2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou – od hate VS Drahovce po začiatok klubovne DRK Jaroslava Helera v k.ú Ratnovce (Ratnovská zátoka).

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku.