VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava

V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m.

Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zálužice“ bude financovaná z Operačného programu MŽP SR -5.výzva s termínom plnenia do 30.09.2015.Predpokladaný termín zahájenia prác je apríl 2015.

Žiadosť SRZ Rada Žilina o odklad zníženia hladiny vody o dva mesiace kvôli umožneniu reprodukcie rýb bola zamietnutá, keďže sa jedna o verejnoprospešný záujem s cieľom zabezpečiť protipovodňovú ochranu v regióne Zemplína a posunutie termínu by vážne ohrozilo čerpanie pridelených finančných prostriedkov.

Nepredpokladá sa, že výkon rybárskeho práva by mal byť obmedzený z dôvodu uvedenej opravy.