Vodné nádrže Dubinné, Gaboltov a Kľušov premerané prístrojom HACH

Na vodných nádržiach Dubinné, Gaboltov a Kľušov (Hervartov)  v rybárskom obhospodarovaní MO SRZ Bardejov boli na základe žiadosti organizácie premerané prístrojom HACH  fyzikálne parametre vody so zameraním najmä na reakciu vody (pH). Popritom sa zmerala aj teplota vody a obsah kyslíka. Namerané hodnoty vo všetkých troch rybárskych revíroch boli na toto teplé obdobie v optime. PH vody sa pohybovalo okolo 7, resp. tesne nad 7  a obsah kyslíka bol okolo 6 – 7 mg/l vody.  Teplota vody sa pohybovala okolo 25 stupňov Celzia.  Najchladnejšia voda bola na VN Kľušov.

Parametre vody boli merané pri výpustných zariadeniach a v prípade VN Dubinné aj v blízkosti momentálne neexistujúceho prítoku vody v hĺbke 0,5 až 1,0 meter. Vzhľadom k výsledkom merania neboli ichtyológom navrhnuté žiadne mimoriadne opatrenia. Merania sa realizovali 14. augusta 2018 v poludňajších a popoludňajších hodinách.