Stručná správa a voľby XII. Snemu SRZ

Vážené členky a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, štatutárni zástupcovia MsO a MO, účastníci rokovania XII. Snemu SRZ

Hlavnou úlohou delegátov bolo vyhodnotiť činnosť Rady a vedenia za uplynulé obdobie a úloh daných predošlým snemom, prerokovať a schváliť nové „Stanovy“ SRZ.  Rokovanie bolo ukončené 25. novembra 2018 voľbami do orgánov SRZ, Rady, Kontrolnej komisie, voľbou tajomníka a prezidenta zväzu, a napokon schválením úloh pre nové volebné obdobie 2019-2022.

Snem schválil novú Radu a novú Kontrolnú komisiu, schválil Hlavné smery činnosti Rady pre nové funkčné obdobie, potvrdil vo funkcii tajomníka SRZ Ing. Ľuboša Javora a zvolil nového prezidenta SRZ p. Emanuela Seemanna.

Delegáti snemu sa za dva dni rokovania úspešne vysporiadali s danými úlohami. Tie boli splnené aj napriek tomu, že význam predložených dokumentov a zodpovednosť za ne si vyžiadal vo viacerých prípadoch, zvlášť pri schvaľovaní nových stanov, zjednotenie odlišných názorov a stanovísk.

Zásluhou Vašich delegátov splnil snem stanovené úlohy, ktoré Rada pri najbližších rokovaniach rozpracuje, stanoví konkrétnu zodpovednosť a termíny plnenia.

Vážené kolegyne, kolegovia je pred nami nové štvorročné obdobie, v ktorom chceme pokračovať v rozvoji a stabilizácii SRZ a k tomu je potrebná aj vzájomná pomoc a spolupráca. Mnohé z úloh majú význam pre MsO a MO. Jednou z nich je začatý zámer „Elektronizácie SRZ“, aplikácie „novej rybárskej legislatívy“ do praxe, čo spolu s realizáciou ďalších opatrení  uľahčí našu spoločnú prácu.

Na záver opätovne ďakujem Vašim zástupcom za dobre odvedenú prácu a trpezlivosť pri riešení niektorých organizačných problémov v priebehu rokovania. Všetkým členom orgánov zväzu prajem v práci pre SRZ veľa zdravia a pracovnej energie.

 

                                                            Ing. Ľuboš Javor, tajomník Rady SRZ


 

Voľby štatutárnych zástupcov SRZ:

Za prezidenta SRZ kandidovali:

Igor Borlok, JUDr.  – 69 hlasov

Rudolf Boroš, RSDr.  – 80 hlasov

Emanuel Seemann – 87 hlasov.

 

V druhom kole získal RSDr. Rudolf Boroš 71 hlasov a Emanuel Seemann 141 hlasov, ktorý sa stal prezidentom SRZ.

 

Za tajomníka SRZ kandidovali:

Ing. Ľuboš Javor – 175 hlasov

Ing. Ján Kohút – 61 hlasov

 

Tajomníkom SRZ sa stal Ing. Ľuboš Javor


Voľby členov Rady SRZ:

 

Banskobystrický kraj

 1. Fraňa Igor, PhDr. – MsO SRZ Banská Bystrica – 28 hlasov
 2. Jagerčík Ján – MO SRZ Brezno – 3 hlasy
 3. Kobela Milan – MO SRZ Podbrezová – 21 hlasov
 4. Sanda Igor, Ing. Bc. – MO SRZ Veľký Krtíš – 6 hlasov
 5. Vaculčiak Pavel – MsO SRZ Zvolen – 29 hlasov
 6. Viktorín Jaroslav, Ing. – MsO SRZ Lučenec – 23 hlasov

 

Viceprezident za banskobystrický kraj: Pavel Vaculčiak

Členovia Rady SRZ za banskobystrický kraj: Vaculčiak Pavel, Fraňa Igor, PhDr., Viktorín Jaroslav, Ing., Kobela Milan

 

Bratislavský kraj

 1. Hidaši Ľuboš – MsO SRZ Pezinok – 2 hlasy
 2. Jankovičová Marianna, Mgr. – MsO SRZ Bratislava V. – 21 hlasov
 3. Kadnár Róbert, Ing. – MsO SRZ Záhorie – 16 hlasov
 4. Pavelková Miroslava – MO SRZ Dunajská Lužná – 17 hlasov
 5. Pavlas Jaroslav, Mgr. – MsO SRZ Bratislava IV. – 3 hlasy
 6. Takács Alexander – MsO SRZ Senec – 20 hlasov

 

Viceprezident za bratislavský kraj: Jankovičová Marianna, Mgr.

Členovia Rady SRZ za bratislavský kraj: Jankovičová Marianna, Mgr., Takács Alexander, Pavelková Miroslava, Kadnár Róbert, Ing.

 

Košický kraj

 1. Bilik Štefan, MVDr. Mgr. – MO SRZ Rožňava – 30 hlasov
 2. Cuker Ľubomír, Ing. – MO SRZ Krompachy – 27 hlasov
 3. Figeľ Štefan – MO SRZ Medzev – 3 hlasy
 4. Pavlov Vladimír, Ing. – MO SRZ Gelnica – 2 hlasy
 5. Šaffa Vladimír – MsO SRZ Michalovce – 29 hlasov
 6. Tomko František – MO SRZ Trebišov – 26 hlasov

 

Viceprezident za košický kraj: Bilik Štefan, MVDr. Mgr.

Členovia Rady SRZ za košický kraj: Bilik Štefan, MVDr. Mgr., Šaffa Vladimír, Cuker Ľubomír, Ing., Tomko František

 

Nitriansky kraj

 1. Farský Eugen – MO SRZ Štúrovo – 24 hlasov
 2. Hamran Attila – MsO SRZ Levice – 22 hlasov
 3. Kincel Marián – MO SRZ Kolárovo – 11 hlasov
 4. Stanko Ľubomír, Ing. – MO SRZ Topoľčany – 17 hlasov
 5. Timár Tibor, JUDr. – MsO SRZ Šaľa – 17 hlasov
 6. Tóth Alfréd – MsO SRZ Komárno – 10 hlasov
 7. Vašek Jozef – MsO SRZ Nové Zámky – 14 hlasov

 

Viceprezident za nitriansky kraj: Farský Eugen

Členovia Rady SRZ za nitriansky kraj: Farský Eugen, Hamran Attila, Stanko Ľubomír, Ing., Timár Tibor, JUDr.

 

Prešovský kraj

 1. Jaroslav Almáši – MsO SRZ Humenné – 17 hlasov (6 hlasov)
 2. Duleba Jaroslav – MO SRZ Bardejov – 6 hlasov
 3. Hatala Richard – MO SRZ Vranov nad Topľou – 17 hlasov (14 hlasov)
 4. Kozub Ján – MO SRZ Spišská Stará Ves – 17 hlasov (16 hlasov)
 5. Orovčík Ivan – MO SRZ Stará Ľubovňa – 24 hlasov
 6. Polák Ján – MO SRZ Kežmarok – 21 hlasov
 7. Švec Pavel – MO SRZ Orlov – 14 hlasov
 8. Zajtko Gabriel, Ing. – MO SRZ Stropkov – 28 hlasov

 

Viceprezident za prešovský kraj: Zajtko Gabriel, Ing.

Členovia Rady SRZ za prešovský kraj: Zajtko Gabriel, Ing., Orovčík Ivan, Polák Ján, Kozub Ján

 

Trenčiansky kraj

 1. Brokeš Miroslav – MsO SRZ Dubnica nad Váhom – 17 hlasov (9 hlasov)
 2. Čavojčin Zdenko – MsO SRZ Prievidza – 16 hlasov
 3. Kadnár Milan, Ing. – MsO SRZ Partizánske – 1 hlas
 4. Lauš Jozef, Ing. – MsO SRZ Trenčín – 17 hlasov (11 hlasov)
 5. Radena Jozef – MO SRZ Stará Turá – 1 hlas
 6. Vecel Vladimír – MsO SRZ Považská Bystrica – 14 hlasov

 

Viceprezident za trnavský kraj: Lauš Jozef, Ing.

Členovia Rady SRZ za trenčiansky kraj: Lauš Jozef, Ing., Brokeš Miroslav, Čavojčin Zdenko, Vecel Vladimír

Trnavský kraj

 1. Alina Dušan, Ing. – MsO SRZ Sereď – 14 hlasov
 2. Čerešňák Vladimír, PaeDr. – MsO SRZ Trnava – 33 hlasov
 3. Hesek Branislav – MsO SRZ Senica – 30 hlasov
 4. Mišech Igor, Ing. – MO SRZ Vrbové – 36 hlasov
 5. Tomanovics Attila – MsO SRZ Dunajská Streda – 25 hlasov
 6. Začko Miroslav, Ing. – MsO SRZ Hlohovec – 8 hlasov

 

Viceprezident za trnavský kraj: Mišech Igor, Ing.

Členovia Rady SRZ za trnavský kraj: Mišech Igor, Ing., Čerešňák Vladimír, PaeDr., Hesek Branislav, Tomanovics Attila

 

Žilinský kraj

 1. Birka Martin, JUDr. – MO SRZ Turzovka – 6 hlasov
 2. Haluška František, Ing. – MO SRZ Turčianske Teplice 13 hlasov
 3. Macúš Igor, Ing. – MO SRZ Kysucké Nové Mesto – 22 hlasov
 4. Nikov Peter – MsO SRZ Liptovský Mikuláš – 19 hlasov
 5. Púčik Jozef, Mgr. – MO SRZ Dolný Kubín – 10 hlasov
 6. Staško Juraj, Ing. – MsO SRZ Žilina – 16 hlasov

 

Viceprezident za žilinský kraj: Macúš Igor, Ing.

Členovia Rady SRZ za žilinský kraj: Macúš Igor, Ing., Nikov Peter, Staško Juraj, Ing., Haluška František, Ing.

 


Voľby členov Kontrolnej komisie SRZ:

 

Banskobystrický kraj

 

 1. Šiška Jaroslav – MsO SRZ Rimavská Sobota – 32 hlasov
 2. Slašťan Viliam – MO SRZ Tisovec – 4 hlasy

 

Člen KK SRZ za banskobystrický kraj: Šiška Jaroslav

 

Bratislavský kraj

 

 1. Dányi Tibor, Ing. – MsO SRZ Bratislava II. – 3 hlasy
 2. Dekyský Igor, Ing. – MsO SRZ Bratislava II. – 21 hlasov

 

Člen KK SRZ za bratislavský kraj: Dekyský Igor, Ing.

 

Košický kraj

 

 1. Babiak Vojtech – MO SRZ Veľké Kapušany – 4 hlasy
 2. Krempaský Dušan, Ing. – MO SRZ Spišská Nová Ves – 28 hlasov

 

Člen KK SRZ za košický kraj: Krempaský Dušan, Ing.

 

Nitriansky kraj

 

 1. Bobuľa Ján, Ing. – MO SRZ Štúrovo – 4 hlasy
 2. Janovič Dušan – MsO SRZ Nitra – 28 hlasov

 

Člen KK SRZ za nitriansky kraj: Janovič Dušan

 

Prešovský kraj

 

 1. Skladaný Vladimír, Ing. – MO SRZ Sabinov – 11 hlasov
 2. Smrek Ladislav – MO SRZ Spišská Belá – 32 hlasov

 

Člen KK SRZ za prešovský kraj: Smrek Ladislav

 

Trenčiansky kraj

 

 1. Dubnička Milan, Mgr. – MsO SRZ Považská Bystrica – 17 hlasov
 2. Hegli Erik – MO SRZ Handlová – 2 hlasy
 3. Kalus Jozef, Ing. – MO SRZ Púchov – 1 hlas

 

Člen KK SRZ za trnavský kraj: Dubnička Milan, Mgr.

 

Trnavský kraj

 

 1. Haringa Ivan, Ing. – MsO Senica – 15 členov
 2. Trokan Pavol, Ing. – MsO SRZ Trnava – 35 hlasov
 3. Zsille Béla, Bc. – MO SRZ Sládkovičovo – 16 hlasov

 

Člen KK SRZ za trnavský kraj: Zsille Béla, Bc.

 

Žilinský kraj

 

 1. Beleš Peter, Ing. – MO SRZ Čadca – 13 hlasov
 2. Haratík Slavomír, Ing. – MsO SRZ Martin – 15 hlasov

 

Člen KK SRZ za žilinský kraj: Haratík Slavomír, Ing.

 

Na ustanovujúcej schôdzi bol za predseda KK SRZ zvolený z trnavského kraja Trokan Pavol, Ing.


Zápisnicu o priebehu a výsledku volieb funkcionárov a orgánov SRZ na XII. Sneme SRZ konanom v dňoch 24. – 25. novembra 2018 v Žiline si môže pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:

  Zápisnica o priebehu a výsledku volieb – XII. Snem SRZ