Všeobecný zákaz lovu na VN Duchonka

Na VN Duchonka je od 02. 09. 2019 (pondelok) všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb počas mimoriadnej udalosti podľa § 2 ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve… v znení neskorších predpisov až do napustenia VN v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p..

 

Výbor MO SRZ Topoľčany

Ďakujeme za pochopenie.