Výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry v termíne od 1. marca 2019 do 15. marca 2019.


Predmet výberového konania:

Elektronizácia evidencie doručenej a odoslanej pošty má prispieť k časovo efektívnejšej evidencii doručenej a odoslanej pošty, k spriehľadneniu pri prerozdeľovaní pošty a plneniu úloh zamestnancami v rámci fungovania Sekretariátu Rady Slovenského rybárskeho zväzu.

Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15. marca 2019 v zalepenej obálke s označením “Výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry” na adresu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina,Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@ssrzrada.sk.